Μεθοδική Υποστήριξη


Προκειμένου να δραστηριοποιηθούν ξανά, είναι σημαντικό να ανακαλύψουμε τι βιώνουν οι άνθρωποι με άνοια ως ‘φυσιολογική’ καθημερινότητα. Αυτή είναι μία περιορισμένη και πολύ προσωπική εμπειρία, που βασίζεται κυρίως στις αναμνήσεις, στους μηχανισμούς και στις αξίες από την πρώιμη ενήλικη ζωή τους. Στην πραγματικότητα όμως, μόνο τα ίδια τα άτομα μπορούν να πουν τι περιλαμβάνει αυτή καθώς δεν βασίζεται πάντα σε γεγονότα, αλλά περισσότερο σε συναισθήματα.

Έτσι την ίδια στιγμή, οι άνθρωποι με άνοια έχουν την τάση να αναζητούν ένα περιβάλλον στο οποίο δεν θα νιώθουν μόνο ασφαλείς, αλλά και αποδεκτοί, πολύτιμοι, ικανοί να κάνουν αυτό που πραγματικά μετράει γι’ αυτούς. Εάν δεν μπορούν να το βρουν, οι κίνδυνοι περιπλάνησης, ανησυχίας ή απάθειας είναι υψηλοί.

Γι’ αυτό τον λόγο, επιλέξαμε θέματα που μπορεί να βοηθήσουν στην ανάκτηση των πιο σημαντικών αναμνήσεων που αφορούν την καθημερινότητα και πράγματα που έχουν σημασία. Οι αναγνωρίσιμες εικόνες παρακινούν τους ανθρώπους να μιλήσουν για τις δικές τους εμπειρίες. Οι πληροφορίες μπορούν να συλλεχθούν για μια αναλυτική ερμηνεία σε μια πολύ προσωπική καθημερινή ατζέντα, με την ομαλότητα που ταιριάζει στην εμπειρία του ατόμου που πάσχει από άνοια.