Η εφαρμογή MI-Tale


Η εφαρμογή MI-Tale λειτουργεί μέσω του διαδικτύου και σε τυπικές συσκευές υπολογιστών και tablet. Παρέχει τρεις απλές δραστηριότητες για αυτό-ψυχαγωγία, συνεταιρικές και ομαδικές συνεδρίες. Οι δραστηριότητες χρησιμοποιούν ιστορικές εικόνες, βίντεο και ηχητικά αρχεία με σκοπό να προκαλέσουν συναισθηματικές αντιδράσεις και αφήγηση ιστοριών. Αυτές οι αντιδράσεις και οι αφηγήσεις μπορούν να καταγραφούν και να αξιολογηθούν.

Η διαχείριση του ιστορικού υλικού και των προσωπικών ιστοριών χρησιμοποιεί διακομιστή μεσολάβησης, έτσι η σύνδεση στο διαδίκτυο είναι μία τεχνική προϋπόθεση για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή.