Ομαδικό παιχνίδι

Η δραστηριότητα


Επιλέξτε το ομαδικό παιχνίδι αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την δραστηριότητα μαζί με φίλους ή έχετε μία ομαδική συνεδρία στον οίκο ευγηρίας ή στην καθημερινή φροντίδα για ηλικιωμένα άτομα. Είναι η ίδια δραστηριότητα όπως το ατομικό παιχνίδι χωρίς την λειτουργία της εγγραφής. Οι συνεδρίες δεν καταγράφονται και δεν μπορείτε να αξιολογήσετε τις κάρτες ή να τις εξάγετε σε βιβλία μνήμης.

Πάλι, μπορείτε να επιλέξετε μέχρι έξι θέματα (ανεξάρτητα από αυτά που έχετε επιλέξει στο ατομικό παιχνίδι).

Οι ρυθμίσεις του παιχνιδιού περιλαμβάνουν την Τυχαία Επιλογή και την Λειτουργία Κουίζ (δείτε το Ατομικό Παιχνίδι).

Παρατήρηση: Καθώς δεν υπάρχουν λειτουργίες εγγραφής και καταγραφής δεν θα πρέπει να υπάρχουν επιπλέον ανησυχίες που σχετίζονται με θέματα προσωπικών δεδομένων.

Παρατήρηση: Ειδικά η λειτουργία Κουίζ μπορεί να είναι μία διασκεδαστική δραστηριότητα για την ομάδα των παικτών. Η προσπάθεια να μαντέψουν την εικόνα/το βίντεο μπορεί να ενθαρρύνει την επικοινωνία και την συνεργασία.

Συμβουλή: Συνδέστε το tablet/τον υπολογιστή σε μία τηλεόραση, ενεργοποιήστε την Τυχαία Επιλογή και χρησιμοποιήστε έναν εξωτερικό (ασύρματο) διακόπτη για την πλοήγηση (ο διακόπτης αντικαθιστά το πάτημα πάνω στο tablet). Με αυτό τον τρόπο όλοι έχουν μία καλή οπτική και όλοι εμπλέκονται καθώς ο διακόπτης μεταφέρεται από τον ένα παίκτη στον άλλο.