Βιβλία Αναμνήσεων


Τα Βιβλία Αναμνήσεων είναι μία συλλογή προσωπικών αναμνήσεων και εφόσον αυτές δεν αποτελούν μόνο μία σημαντική δραστηριότητα για τα ηλικιωμένα άτομα αλλά και ένα χρήσιμο εργαλείο για τους συγγενείς και τους φροντιστές τους, έχουν συμπεριληφθεί στην εφαρμογή MI-Tale.

Μπορείτε να έχετε πολλά Βιβλία αναμνήσεων σε διαφορετικά θέματα. Επιλέξτε ένα βιβλίο αναμνήσεων και γυρίστε τις σελίδες σύροντας το δάχτυλο σας πάνω στην οθόνη προς τα αριστερά (προς τα εμπρός) ή προς τα δεξιά (προς τα πίσω) ή πατώντας πάνω στα κουμπιά βέλη. Μία σελίδα συνήθως περιέχει μία εικόνα ή ένα βίντεο και ένα μικρό κείμενο. Αν μία σελίδα περιέχει ένα βίντεο, ένα μικρό κουμπί έναρξης στο κέντρο της εικόνας το υποδεικνύει. Πατήστε πάνω του για να ξεκινήσει το βίντεο, πατήστε ξανά για να σταματήσει.

Ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό των βιβλίων αναμνήσεων του MI-Tale είναι ότι μπορείτε να προσθέσετε σελίδες με τη χρήση της δραστηριότητας του Ατομικού Παιχνιδιού. (Παρακαλούμε να ανατρέξετε στην ενότητα του Ατομικού παιχνιδιού για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό). Οι σελίδες που δημιουργήθηκαν με αυτό τον τρόπο συνήθως περιέχουν επιπλέον μία εγγραφή των αναμνήσεων/σχολίων για εκείνη/ο την εικόνα/το βίντεο. Αυτό επισημαίνεται από το πράσινο κουμπί της έναρξης στα αριστερά της εικόνας. Πατήστε πάνω του για να δείτε την εγγραφή.

Ρυθμίσεις

Πατήστε πάνω στο κουμπί ‘Ρυθμίσεις’ για να προσαρμόσετε τον τρόπο παρουσίασης των βιβλίων μνήμης στις δικές σας προτιμήσεις.

Πλήρης Οθόνη: Το γραφικό σχέδιο μειώνεται και όλες οι εικόνες/όλα τα βίντεο παρουσιάζονται σε λειτουργία πλήρους οθόνης.

Οι σελίδες γυρίζουν αυτόματα: Αν ενεργοποιηθεί, οι σελίδες γυρίζουν και τα βίντεο αναπαράγονται αυτόματα. Μπορείτε να βάλετε ένα χρονόμετρο για να προσαρμόσετε την ταχύτητα της παρουσίασης.

Επιλέξτε γραμματοσειρά: Επιλέξτε το στυλ γραμματοσειράς της αρεσκείας σας.