Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

el:chap8:chapter8 [2019/05/06 11:06] (τρέχουσα)
mtwikiadmin δημιουργήθηκ
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 +======Βιβλία Αναμνήσεων====== 
 +---- 
 +Τα Βιβλία Αναμνήσεων είναι μία συλλογή προσωπικών αναμνήσεων και εφόσον αυτές δεν αποτελούν ​ μόνο μία σημαντική δραστηριότητα ​ για τα ηλικιωμένα άτομα ​ αλλά και ένα χρήσιμο εργαλείο για τους συγγενείς και τους φροντιστές τους, έχουν συμπεριληφθεί στην εφαρμογή MI-Tale.\\ 
 +\\ 
 +Μπορείτε να έχετε πολλά Βιβλία αναμνήσεων σε διαφορετικά θέματα. Επιλέξτε ένα βιβλίο αναμνήσεων και γυρίστε τις σελίδες ​ σύροντας το δάχτυλο σας πάνω στην οθόνη προς τα αριστερά (προς τα εμπρός) ή προς τα δεξιά (προς τα πίσω) ​ ή πατώντας πάνω στα κουμπιά βέλη. Μία σελίδα συνήθως περιέχει μία εικόνα ή ένα βίντεο και ένα μικρό κείμενο. Αν μία σελίδα περιέχει ένα βίντεο,​ ένα μικρό κουμπί έναρξης στο κέντρο της εικόνας το υποδεικνύει. Πατήστε πάνω του για να ξεκινήσει το βίντεο,​ πατήστε ξανά για να σταματήσει.\\ 
 +\\ 
 +Ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό των βιβλίων αναμνήσεων του MI-Tale είναι ότι μπορείτε να προσθέσετε σελίδες με τη χρήση της δραστηριότητας του Ατομικού Παιχνιδιού. (Παρακαλούμε να ανατρέξετε ​ στην ενότητα του Ατομικού παιχνιδιού για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό). Οι σελίδες που δημιουργήθηκαν με αυτό τον τρόπο συνήθως περιέχουν επιπλέον μία εγγραφή των αναμνήσεων/​σχολίων για εκείνη/​ο την εικόνα/​το βίντεο. Αυτό επισημαίνεται από το πράσινο κουμπί της έναρξης ​ στα αριστερά της εικόνας. ​ Πατήστε πάνω του για να δείτε την εγγραφή.  
 +====Ρυθμίσεις ==== 
 +Πατήστε πάνω στο κουμπί ‘Ρυθμίσεις’ για να προσαρμόσετε τον τρόπο παρουσίασης ​ των βιβλίων μνήμης στις δικές σας προτιμήσεις. \\ 
 +\\ 
 +__Πλήρης Οθόνη:​__ Το γραφικό σχέδιο μειώνεται και όλες οι εικόνες/​όλα τα βίντεο παρουσιάζονται σε λειτουργία πλήρους οθόνης. \\ 
 +\\ 
 +__Οι σελίδες γυρίζουν αυτόματα:​__ Αν ενεργοποιηθεί,​ οι σελίδες γυρίζουν και τα βίντεο αναπαράγονται αυτόματα. Μπορείτε να βάλετε ένα χρονόμετρο για να προσαρμόσετε την ταχύτητα ​ της παρουσίασης.\\ 
 +\\ 
 +__Επιλέξτε γραμματοσειρά:​__ Επιλέξτε το στυλ γραμματοσειράς της αρεσκείας ​ σας. ​