Προσθήκη ενός εξωτερικού διακόπτη


Υπάρχουν μερικές περιπτώσεις χρήσης όπου δεν είναι πρακτική και δυνατή η χρήση της οθόνης αφής του tablet:

  • Οι μειωμένες κινητικές δεξιότητες μπορούν να καταστήσουν αδύνατο τον έλεγχο της εφαρμογής με το άγγιγμα της οθόνης.
  • Όταν χρησιμοποιούν την εφαρμογή σε μία οθόνη ή μία τηλεόραση π.χ. σε ομαδικές συνεδρίες, μπορεί να μην είναι πρακτικά εφικτό να δώσουν το tablet στους γύρω τους.

Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να εξεταστεί η χρήση ενός εξωτερικού διακόπτη και ενός διακόπτη διεπαφής για την πλοήγηση. Το Ατομικό παιχνίδι, το Ομαδικό παιχνίδι και τα βιβλία μνήμης μπορούν να ελεγχθούν από τις συντομεύσεις στο πληκτρολόγιο, έτσι τεχνικά

θα χρειαστείτε ένα διακόπτη που θα σας καθιστά ικανούς να διαχειρίζεστε το πλήκτρο του διαστήματος ή το πλήκτρο της επιστροφής.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλές διαθέσιμες επιλογές, οι οποίες θα συνδέονται κανονικά μέσω του Bluetooth. Ο τοπικός πωλητής της βοηθητικής τεχνολογίας θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τον πιο κατάλληλο εξωτερικό διακόπτη και διακόπτη διεπαφής.