Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

el:chap8:pag4 [2019/05/06 11:43] (τρέχουσα)
mtwikiadmin δημιουργήθηκε
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 +======Προσθήκη ενός εξωτερικού διακόπτη ====== 
 +---- 
 +Υπάρχουν μερικές περιπτώσεις χρήσης όπου δεν είναι πρακτική και δυνατή ​ η χρήση ​ της οθόνης ​ αφής του ​ tablet:  
 +  * Οι μειωμένες ​ κινητικές δεξιότητες μπορούν να καταστήσουν αδύνατο τον έλεγχο της εφαρμογής με το άγγιγμα της οθόνης. ​   
 +  * Όταν ​ χρησιμοποιούν την εφαρμογή ​ σε μία οθόνη ή μία τηλεόραση π.χ. σε ομαδικές συνεδρίες,​ μπορεί να μην είναι πρακτικά εφικτό να δώσουν το tablet στους γύρω τους. 
 +Σε αυτή την περίπτωση,​ θα πρέπει να εξεταστεί η χρήση ενός εξωτερικού διακόπτη και ενός διακόπτη διεπαφής ​ για την πλοήγηση.  
 +Το Ατομικό παιχνίδι,​ το Ομαδικό παιχνίδι και τα βιβλία μνήμης μπορούν να ελεγχθούν ​ από τις συντομεύσεις στο πληκτρολόγιο,​ έτσι τεχνικά\\ 
 +\\ 
 +θα χρειαστείτε ένα διακόπτη που θα σας καθιστά ικανούς ​ να διαχειρίζεστε το πλήκτρο του διαστήματος ή το πλήκτρο της επιστροφής. \\ 
 +\\ 
 +Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλές διαθέσιμες επιλογές,​ οι οποίες θα συνδέονται κανονικά μέσω του Bluetooth. Ο τοπικός πωλητής της βοηθητικής τεχνολογίας θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τον πιο κατάλληλο εξωτερικό διακόπτη και διακόπτη διεπαφής.