Επεξεργασία βιβλίων αναμνήσεων


Τα βιβλία αναμνήσεων είναι πολύ προσωπικά. Επομένως είναι δυνατό να τα δημιουργήσετε από την αρχή συμπεριλαμβάνοντας των προσωπικών εικόνων/βίντεο καθώς και του περιεχομένου από την βάση δεδομένων του MI-Tale.

Όταν είστε στην αρχική σελίδα, πατήστε πάνω στις ‘επιλογές’ στην επάνω αριστερή γωνία. Επιλέξτε την “Επεξεργασία Βιβλίων αναμνήσεων”.

Πατήστε πάνω στο βιβλίο αναμνήσεων που θέλετε να επεξεργαστείτε. Θα έχετε τρεις επιλογές:

Εξαγωγή PDF: Μπορείτε να μετατρέψετε ένα βιβλίο αναμνήσεων σε μορφή PDF π.χ. για να το κοινοποιήσετε ή να το εκτυπώσετε. Όμως τα βίντεο δεν μπορούν να προβληθούν σε αρχεία PDF.

Εξαγωγή: Εξάγετε ένα βιβλίο αναμνήσεων.

Διαγραφή: Διαγράψτε ένα βιβλίο αναμνήσεων.

Διαλέξτε την Επεξεργασία. Στην αριστερή πλευρά βλέπετε μια λίστα με όλες τις σελίδες σε μικρογραφία.

  • Η πρώτη σελίδα είναι η σελίδα τίτλου
  • Πατήστε πάνω στη μικρογραφία της σελίδας για να δείτε όλο το περιεχόμενο της
  • Σύρετε το δάχτυλο σας πάνω στην οθόνη προς τα εμπρός ή προς τα πίσω για να πλοηγηθείτε μέσα σε όλες τις σελίδες του βιβλίου αναμνήσεων.
  • Πατήστε πάνω σε μία μικρογραφία μιας σελίδας για περισσότερο χρονικό διάστημα και μετακινήστε την προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να αλλάξετε την θέση της σελίδας.

Για να επεξεργαστείτε μία νέα σελίδα:

  • Πατήστε πάνω στο ‘Προσθήκη σελίδας’ για να πάρετε μία κενή, νέα σελίδα.
  • Πατήστε πάνω στο ‘Προσθήκη εικόνας/βίντεο’ για να προσθέσετε μία εικόνα ή ένα βίντεο είτε από τον τοπικό δίσκο ή από την βάση δεδομένων του MI-Tale. Μπορείτε να αναζητήσετε την βάση δεδομένων με την εισαγωγή λέξεων κλειδιών.
  • Πατήστε πάνω στο ‘Προσθήκη κειμένου’ για να εισάγετε κείμενο.
  • Χρησιμοποιήστε το κόκκινο κουμπί ‘Χ’ για να διαγράψετε εικόνες, βίντεο ή κείμενα.
  • Πατήστε πάνω στο ‘Διαγραφή σελίδας’ για να διαγράψετε ολόκληρη την σελίδα και όλο της το περιεχόμενο.

Είναι επίσης δυνατό να προσθέσετε τις αναμνήσεις/ιστορίες σας με τη δημιουργία μιας εγγραφής (βίντεο ή ήχου μόνο) ακριβώς εδώ.

  • Πατήστε πάνω στο ‘Προσθήκη εγγραφής’ αν θέλετε να δημιουργήσετε μία εγγραφή.