Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

el:chap8:page1 [2019/05/06 11:26] (τρέχουσα)
mtwikiadmin δημιουργήθηκε
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 +======Επεξεργασία βιβλίων αναμνήσεων====== 
 +---- 
 +Τα βιβλία αναμνήσεων είναι πολύ προσωπικά. Επομένως είναι δυνατό να τα δημιουργήσετε από την αρχή συμπεριλαμβάνοντας των προσωπικών εικόνων/​βίντεο καθώς και του ​ περιεχομένου από την βάση δεδομένων του MI-Tale. \\ 
 +\\ 
 +Όταν είστε στην αρχική σελίδα,​ πατήστε πάνω στις ‘επιλογές’ στην επάνω αριστερή γωνία. Επιλέξτε την ​ "​Επεξεργασία Βιβλίων αναμνήσεων"​.\\ 
 +\\ 
 +Πατήστε πάνω στο βιβλίο αναμνήσεων που θέλετε να επεξεργαστείτε. Θα έχετε τρεις επιλογές:​\\ 
 +\\ 
 +__Εξαγωγή PDF:__ Μπορείτε να μετατρέψετε ένα βιβλίο αναμνήσεων σε μορφή PDF π.χ. για να το κοινοποιήσετε ή να το εκτυπώσετε. Όμως τα βίντεο δεν μπορούν να προβληθούν σε αρχεία PDF. \\ 
 +\\ 
 +__Εξαγωγή:​__ Εξάγετε ένα βιβλίο αναμνήσεων.\\ 
 +\\ 
 +__Διαγραφή:​__ Διαγράψτε ​ ένα βιβλίο αναμνήσεων.\\ 
 +\\ 
 +Διαλέξτε την Επεξεργασία. Στην αριστερή πλευρά βλέπετε μια λίστα με όλες τις σελίδες σε μικρογραφία. 
 +  * Η πρώτη σελίδα είναι η σελίδα τίτλου 
 +  * Πατήστε πάνω στη μικρογραφία της σελίδας για να δείτε όλο το περιεχόμενο της 
 +  * Σύρετε το δάχτυλο σας πάνω στην οθόνη προς τα εμπρός ή προς τα πίσω για να πλοηγηθείτε μέσα σε όλες τις σελίδες του βιβλίου αναμνήσεων.  
 +  * Πατήστε πάνω σε μία μικρογραφία μιας σελίδας για περισσότερο χρονικό διάστημα ​ και μετακινήστε την ​ προς τα πάνω ​ ή προς τα κάτω για να αλλάξετε την θέση της σελίδας.  
 +Για να επεξεργαστείτε μία ​ νέα ​ σελίδα:​ 
 +  * Πατήστε πάνω στο ‘Προσθήκη σελίδας’ για να πάρετε μία κενή, νέα σελίδα. 
 +  * Πατήστε πάνω στο ‘Προσθήκη εικόνας/​βίντεο’ για να προσθέσετε μία εικόνα ή ένα βίντεο είτε από τον τοπικό δίσκο ή από την βάση δεδομένων του MI-Tale. Μπορείτε να αναζητήσετε την βάση δεδομένων με την εισαγωγή λέξεων ​ κλειδιών.  
 +  * Πατήστε πάνω στο ‘Προσθήκη κειμένου’ για να εισάγετε κείμενο.  
 +  * Χρησιμοποιήστε το κόκκινο κουμπί ‘Χ’ για να διαγράψετε εικόνες,​ βίντεο ή κείμενα. 
 +  * Πατήστε πάνω στο ‘Διαγραφή σελίδας’ ​ για να διαγράψετε ολόκληρη την σελίδα και όλο της το περιεχόμενο. 
 +Είναι επίσης δυνατό να προσθέσετε τις αναμνήσεις/​ιστορίες ​ σας με τη δημιουργία μιας εγγραφής (βίντεο ή ήχου μόνο) ακριβώς εδώ.  
 +  * Πατήστε πάνω στο ‘Προσθήκη εγγραφής’ αν θέλετε να δημιουργήσετε μία εγγραφή. ​