Προβολή αρχείων καταγραφής


Η εφαρμογή MI-Tale έχει μία ενσωματωμένη λειτουργία καταγραφής. Μόνο το Ατομικό παιχνίδι καταγράφεται, οι συνεδρίες στον ομαδικό παιχνίδι και τα βιβλία αναμνήσεων δεν καταγράφονται ή αξιολογούνται.

Ενώ είστε στην αρχική σελίδα, πατήστε πάνω στις ‘επιλογές’ στην πάνω αριστερή γωνία. Επιλέξτε την ‘Προβολή καταγραφών’.

Στην αριστερή πλευρά θα δείτε τη λίστα όλων των μαγνητοσκοπημένων συνεδριών ταξινομημένες κατά ημερομηνία. Τα αρχεία καταγραφών ανά συνεδρία περιλαμβάνουν

  • Την ημερομηνία
  • Την ώρα
  • Τη διάρκεια
  • Μία λίστα όλων των καρτών που παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια της συνεδρίας μαζί με την αξιολόγηση τους (εάν έχουν αξιολογηθεί).

Μαζί με τις κάρτες μπορείτε να δείτε την εγγραφή της ανάμνησης/ιστορίας που είχε ενεργοποιηθεί (αν η εγγραφή ήταν ανοιχτή). Πατήστε πάνω στην ‘Αναπαραγωγή Εγγραφής’ για να τη δείτε.

Είναι δυνατό να προσθέσετε ένα γραπτό σχόλιο σε κάθε κάρτα. Αυτό το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό απευθύνεται ειδικά σε επαγγελματίες φροντιστές.

Είναι δυνατό να διαγράψετε μεμονωμένες εγγραφές ή όλο το αρχείο καταγραφής.

Το αρχείο καταγραφής μπορεί να εξαχθεί σε μορφή PDF για να υποστηρίξει τον φάκελο της φροντίδας.