Μελέτες και συστάσεις


Έχουμε σχεδιάσει αυτή την εφαρμογή για να βοηθήσουμε τους ηλικιωμένους ανθρώπους να μιλήσουν για την προσωπική τους ιστορία.

Η γνώση της προσωπικής τους ιστορίας θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τις προσωπικές αξίες, τα επιτεύγματα και τα ενδιαφέροντα τους. Θα σχηματίσετε μία καλύτερη εικόνα για την οικογενειακή ζωή, τις εμπειρίες, τους φόβους και τις ελπίδες τους.

Η εφαρμογή είναι ως επί το πλείστον εξοπλισμένη με υλικό από το 1950 έως το 1969. Σύμφωνα με την θεωρίας της Ψυχοβιογραφικής φροντίδας, οι εμπειρίες που τα ηλικιωμένα άτομα έχουν από την νεότητα τους, μέχρι περίπου και την ηλικία των 23 ετών, σχηματίζουν τον πυρήνα των πεποιθήσεων και των αξιών τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις άνοιας παρατηρούμε ότι αξίες από μία μεταγενέστερη περίοδο, είναι πιο πιθανό να εξαφανιστούν από αυτές τις παλαιότερες βασικές αξίες και εμπειρίες. Εφόσον τα ηλικιωμένα άτομα τείνουν περισσότερο προς την συμπεριφορά που ενεργοποιείται από το συναίσθημα, μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα συναισθήματα που είναι ενσωματωμένα στις ιστορίες που μπορούν να μοιραστούν μαζί μας. Άρα, αυτές οι προσωπικές συναισθηματικές ιστορίες είναι υψίστης σημασίας για την εξειδικευμένη ως προς τον ασθενή φροντίδα και την ψυχοβιογραφική φροντίδα.

Το να μιλούν για αυτά τα θέματα, ακόμη και όταν χρησιμοποιούν μία εφαρμογή όπως το MI-Tale αυτό είναι από μόνο του μία μορφή θεραπείας. Η εκδήλωση γενικού ενδιαφέροντος για την ζωή του ασθενή σας είναι καλή για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και αυτοπεποίθησης με τον ηλικιωμένο άνθρωπο. Το περιεχόμενο εντός της εφαρμογής αποσκοπεί στην ενεργοποίηση των αναμνήσεων και ιστοριών από τον πελάτη ή τον ασθενή σας. Ωστόσο, μπορεί επίσης να πυροδοτήσει θλιβερές αναμνήσεις και ιστορίες. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε ένα περιβάλλον όπου ο ασθενής μπορεί να νιώσει ασφαλής και ότι δεν θα σας ενοχλήσουν και ότι θα έχετε αρκετό χρόνο για να ολοκληρώσετε την συνεδρία σας. Βεβαιωθείτε μετά την χρήση της εφαρμογής ότι ο ασθενής σας δεν είναι αναστατωμένος/η, ανήσυχος/η ή έχει κακή διάθεση όταν τον ή την αφήσετε. Η εφαρμογή διαθέτει μία κατηγορία με θετικές εικόνες για να τις εξετάσουν και να μιλήσουν για αυτές αν χρειαστεί.