Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

el:start [2019/05/02 09:11]
mtwikiadmin δημιουργήθηκε
el:start [2019/05/06 09:26] (τρέχουσα)
mtwikiadmin [Introduction]
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)// FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)//
  
-====== ​Introduction ​======+====== ​Εισαγωγή ​======
 ---- ----
-Dementia is one of the greatest societal and healthcare challenges of the future according to the findings of the World Alzheimer'​s ReportThe personal history of a person with dementia plays an important role in caresince it is a valuable source of information for the application of a personalized care approach+Η άνοια είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του μέλλοντος για την κοινωνία και την ιατροφαρμακευτική φροντίδα σύμφωνα με τα ευρήματα της Παγκόσμιας Έκθεσης για τη νόσο Αλτσχάιμερ Η προσωπική ιστορία του ατόμου με άνοια ​ παίζει ​ έναν σημαντικό ρόλο στην φροντίδα τουδεδομένου ότι είναι μία πολύτιμη πηγή πληροφοριών για την εφαρμογή μιας εξατομικευμένης ​ προσέγγισης για την φροντίδα τους.\\ 
- +\\ 
-The experiences and values that were formed until the early adult age (0-25 yearsare most importantThey are regarded as guiding values when people enter into stages of dementia and are therefore reflected in the current behaviourThe understanding of these values forms the foundation of the psychobiographical care model according to Erwin Böhm. +Οι εμπειρίες και οι αξίες που διαμορφώθηκαν ​ μέχρι τα πρώτα έτη της ενήλικης ζωής τους ​(0-25) ​είναι τα πιο καθοριστικάΑυτές θεωρούνται καθοδηγητικές αξίες όταν οι άνθρωποι εμφανίζουν τα πρώτα στάδια άνοιας ​ και ως εκ’ τούτου αντανακλώνται στην τωρινή τους συμπεριφορά Η κατανόηση αυτών των αξιών ​ δημιουργεί την ​ βάση του ψυχοβιογραφικού ​ μοντέλου φροντίδας ​ σύμφωνα με τον ​Erwin Böhm.\\ 
- +\\ 
-In line with the Böhm modelthe MI-Tale app provides an interactive online activity that will trigger and record the memories and the personal stories of people with dementiaThe resulting collection and interpretation of stories will support both people with dementia and their professional and informal care environment.+Συμβαδίζοντας ​ με το μοντέλο του Erwin Böhm, ​η εφαρμογή ​MI-TALE παρέχει μία αλληλεπιδραστική διαδικτυακή δραστηριότητα που θα πυροδοτεί ​ και θα καταγράφει τις αναμνήσεις και τις προσωπικές ιστορίες των ανθρώπων με άνοιαΗ συλλογή που προκύπτει και η ερμηνεία των ιστοριών θα υποστηρίξουν τόσο ​ τους ανθρώπους με άνοια όσο και το επαγγελματικό και το άτυπο περιβάλλον περίθαλψης.